Tedavilerimiz

Epidural -Transforaminal Steroid Enjeksiyonu
Epidural enjeksiyon, ağrıya yol açan baskının oluştuğu bölgeye steroid, lokal anestezik gibi ilaçların verilmesi işlemidir.
Faset Median Sinir Bloğu
aset eklemlerin sinirine lokal anestezik ilaçlar ile blok veya radyofrekans termokoagulasyon tedavisi uygulanabilir.
Radyofrekans Termokoagülasyon (RFTC)
Özel bir cihaz ve çok yüksek frekanslı bir akım ile ağrıyı beyine ileten sinirlerin iletiminin durdurulmasıdır.
Eklem ve Kas Enjeksiyonları
Hasarlı olan eklem, kas veya tendon bölgesine lokal anestezik ve hiyaluronidaz karışımı enjekte edilmesidir.
Trigeminal Nevralji Tedavisi
İlaçların yeterince etkili olmadığı veya yan etkilerinin fazla olduğu durumlarda girişimsel tedaviler uygulanmasıdır.
Major Otohemoterapi
Damardan alınan bir miktar kanın ozon/oksijen karışımı ile vücuda geri verilmesidir.
Paravertebral Ozon Enjeksiyonu
Bel ve boyun fıtıklarında ozon-oksijen karışımının omurganın iki yanındaki kaslar içine enjekte edilmesidir.
Disk İçi Ozon Enjeksiyonu
Fıtık bölgesinde skatrizasyon engellenir ve fıtık yok edilir. Ozon maddesi, vertebral sinir lifleri üzerinde analjezik etki yapar.

OZON TEDAVİSİ

pastedGraphic.png

Ozon Tedavisinin Faydalı Olduğu Hastalıklar

 • Kas iskelet sistemi hastalıklar ve eklem kireçlenmeleri
 • Kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji
 • Osteomiyelit, abseler, enfekte yaralar, bası yaraları, kronik ülserler, diyabetik ayak ve yanıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabetes Mellitus(Şeker hastalığı)
 • İlerlemiş iskemik hastalıklar
 • Gözde maküler dejenerasyon (atrofik form)
 • Ağız boşluğundaki kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralar
 • Özellikle antibiyotiklere ve kimyasal tedavilere dirençli bakterilerin, virüslerin mantarların neden oldukları olmak üzere akut ve kronik enfeksiyöz hastalıklar (hepatit, HIV-AIDS, herpes ve herpes zoster enfeksiyonu, papillomavirus enfeksiyonları, onikomikozis ve kandidiyazis, giardiyazis ve kriptosporidiyozis). Bartolinit ve vajinal kandidiyazis.
 • Allerji ve Astım
 • Otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığı)
 • Senil demans (yaşlılığa bağlı bunama)
 • Akciğer hastalıkları: amfizem, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, idiyopatik pulmoner fibrozis ve akut respiratuar stres sendromu
 • Deri hastalıkları: Psöriyazis (Sedef) ve atopik dermatit
 • Kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapi yan etkilerinin azaltılması
 • Erken evre böbrek yetmezliği

     OZON TEDAVİSİNİN YARARLARI

 • Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır,
 • Damarları (arter ve venler) yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar,
 • Kan ve Lenf sistemini temizler,
 • Daha temiz, canlı ve daha gençleşmiş bir cilt,
 • Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır,
 •  Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir,
 • Hormon ve enzim üretimini normale döndürür, diabet hastalarında kan şekerinin düzenlenmesini sağlar,
 • Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir,
 • Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.

Major Otohemoterapi

pastedGraphic.png

En sık kullanılan uygulama yöntemidir.Bu yöntemde hastanın damarından alınan bir miktar kan (50-200ml) ozona dayanıklı steril bir şişe içine alınır. Bu kana uygun görülen dozda ozon/oksijen karışımı verilir  ve karışım sağlandıktan sonra oksijenlenmiş kan aynı yoldan vücuda geri verilir. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. Kan ozon tedavisi genellikle haftada 2 seans olmak üzere 12 seans planlanır.

 

Eklem içi ozon enjeksiyonu 

pastedGraphic_1.png

İntraartiküler uygulamalar en sık diz eklemi olmak üzere, kalça, omuz, ayak bileği ve diğer periferik eklemlerde tercih edilebilir . Enflamatuvar/ dejeneratif hastalıklarda ve spor yaralanmalarından sonra kullanılabilir. Ozon/oksijen konsantrasyonları ve dozlarında tam bir görüş birliği sağlanmamış olsa da yapılan çalışmalar doğrultusunda 10-20 μg/ mL konsantrasyonunda diz ve omuz ekleminde 5-20 mL, daha küçük eklemlerde 1-2 mL olarak haftalık enjeksiyonlar önerilmektedir. 

Ozon tedavisinin kas iskelet sitemine etkisi  :

1) Analjezik etki (endorfin salınımı, antinosiseptif sistem aktivasyonu, ödemin azaltılması) 

2) Anti-inflamatuvar etki (sitokin salınımının düzenlenmesi, süperoksit radikallerinin azaltılması, prostaglandin modülasyonu)

 3) Lokal oksijenasyon ve dolaşımın düzenlenmesi 

4) Doku onarımı (preteolitik enzimlerin nötralizasyonu, fibroblast proliferasyonu)

 5) Antimikrobik etki

 

Paravertebral ozon enjeksiyonu: 

pastedGraphic_2.png

Paravertebral ozon tedavisi, bel ve boyun fıtıklarında ozon-oksijen karışımının omurganın iki yanındaki kaslar içine enjekte edilmesi şeklinde yapılır. Uygulama 3-5 dakikalık bir işlem olup hastanın ağırlık derecesine göre haftada 1 ila 3 arasında değişen sayıda yapılır. Çoğu hastada 10 seanslık bir enjeksiyon kürü yeterli olur. Enjeksiyon sırasında hastada değişen derecede ağrı olmakla birlikte bir iki dakika içerisinde düzelir. Paravertebral ozon enjeksiyonu bel ve boyun fıtıklarına bağlı ağrılarda hızlı bir düzelme sağlayabilmektedir.

 

Disk içi ozon enjeksiyonu 

Ozon ; fıtığı meydana getiren nucleus pulpusun yapısında bulunan mukopolisakkaritleri okside etmektedir. Okside olan mukopolisakkaritler fıtık oluşmuş bölgedeki hücresel metabolizmayı arttırmaktadır. Bu artan metabolizma ile birlikte fıtık hacim olarak küçülür. Daha sonra fıtık bölgesinde skatrizasyon engellenir ve fıtık yok edilir. Ozon maddesi, vertebral sinir lifleri üzerinde analjezik etki yapar. Anti inflamatuar ile uyarılma, kasların damar plexusundaki baskısını azaltır.

pastedGraphic_3.png

Faset median sinir bloğu- Faset median sinire radyofrekans termokoagulasyon tedavisi

Faset eklemler omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan, her 2 omur arasında sağ ve sol olmak üzere ikişer tane olan eklemlerdir. Bu eklemler yaşlanmaya, geçirilen travmalara, yoğun bedensel aktivite gerektiren bazı mesleklere ya da geçirilen bazı cerrahi girişimlere bağlı olarak normal yapısını kaybedebilir ve kronik ağrı kaynağı olabilirler. Faset eklemlerin yapısında meydana gelen bozulmalar ile boyun ve bel ağrıları ortaya çıkabilmektedir.

pastedGraphic.png

Medikal tedavi veya fizik tedaviye rağmen ağrıda azalma yoksa faset eklemlerin sinirine lokal anestezik ilaçlar ile blok uygulanabilir veya faset eklemlerin sinirine radyofrekans termokoagulasyon tedavisi uygulanabilir. 

pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

Radyofrekans termokoagülasyon (RFTC)

Özel bir cihaz ve çok yüksek frekanslı bir akım ile ağrıyı beyine ileten sinirlerin iletiminin durdurulmasını sağlar. Bu ileti bloğunda; hareket ile ilgili sinirler korunur ve sadece ağrıyı ileten sinirler yakılır. Halk arasında “Lazer ile Ağrı Tedavisi” olarak adlandırılır. Ağrısızlık süresi, kişiye, ağrının şiddeti ve bölgesine göre değişmektedir. 

RF kanülleri                                         RF cihazı

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

 Bel -boyun ağrılarında faset eklem denervasyonu, miyofasial tetik nokta uygulamaları, topuk dikeni, başağrıları, oksipital nevralji, meraljika parestetika, omuz ağrısı için supraskapular sinir uygulamaları, zona sonrası gelişen postherpetik nevralji, diz ağrısı için eklem içi uygulamaları, trigeminal nevralji, kanser hastalarında sempatik sinirlere, disk içi işlemler RFTC tedavisi uygulama alanlarıdır.

Hasarlı olan eklem,kas veya tendon bölgesine ağrı ve ödemi tedavi etmek için lokal anestezik ve hiyaluronidaz karışımı enjekte edilir. İnflamasyonun ve kısıtlılığın daha fazla olduğu hastalarda depo etkili steroid eklenmesi tedavinin etkinliğini arttırır.

Hiyaluronidaz eklemin kayganlaşmasını ve çevresindeki ödemin dağılmasını sağlarken lokal anestezik eklem ve çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan ağrının iletilmesini sağlayan sinirleri geçici olarak devre dışı bırakır. 

 pastedGraphic.png

Uygulama alanları

Donuk omuz, omuzda kas veya tendon yırtığı, lateral epikondilit (Tenisci dirseği) ,medial epikondilit (golfçü dirseği) ,karpal tünel sendromu, De Quarvein tendinit, tetik parmak, fibromiyalji, gonartroz(diz kireçlenmesi), koksartroz (kalça kireçlenmesi), koksikodini (kuyruk sokumu ağrısı) ,aşil tendinit, topuk dikeni.

pastedGraphic_1.png

Epidural -Transforaminal Steroid Enjeksiyonu

Boyun fıtığı ,bel fıtığı hastalarında fıtıklaşan disk omurilikten çıkan ve epidural boşluktan geçen sinirler üzerine baskı yaparak sinirin uyardığı bölgede ağrı hissedilmesine yol açar.  Hastada bel ve bacağa yayılan  şiddetli ağrılar oluşur.

Epidural enjeksiyon, ağrıya yol açan baskının oluştuğu bölgeye, görüntüleme yöntemleri ile ulaşılarak, steroid, lokal anestezik gibi ilaçların verilmesi işlemidir. Amaç o bölgede diskin sinir üzerindeki baskısı sonucu oluşan ödemin azaltılması, sinir üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasıdır. Boyun, kol, bel ve bacak bölgelerinde sinirlerin sıkışmasına ve uyarılmasına bağlı olarak gelişen ağrıları gidermek amacıyla uygulanan cerrahi-dışı  girişimsel ağrı tedavisi yöntemidir. 

 

İşlem nasıl uygulanır?

Bu işlemler ; mutlak ameliyathane ortamında, steril şartlarda, acil ve temel yaşam desteğini gerektirecek koşulların sağlandığı koşullarda yapılmalıdır. Bilinçli sedasyon denilen: hastaların acı – ağrı duymadığı ama doktor ile iletişim kurabildiği anestezi yöntemi uygulanmaktadır.

Hasta ameliyat masasına yüzükoyun şekilde yatar. Damar yolu açılır. Damardan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaç uygulanır.Daha sonra antiseptik bir solüsyonla işlem yapılacak bölgenin (bel , boyun ) cilt temizliği yapılır ve uygulama bölgesi steril örtülerle örtülür.Floroskopi, ( röntgen ) ile girişim bölgesi saptanır ,lokal anestezik uygulanarak özel iğneler ile sinir üzerinde baskı yapan disk bölgesine en yakın bölgeye ulaşılır. Radyoopak madde ile iğnenin doğru yerde olduğu tespit edilerek 

lokal anestezik ve depo steroid solüsyonları enjekte edilir..