UZM. DR. AYCAN GÜNER EKİCİ
Algoloji (Ağrı) Uzmanı

1977 yılında Eskişehirde doğdum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldum. Eskişehirde 7 yıl pratisyen hekimlik yaptıktan sonra 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığı eğitimimi tamamladım. 2011-2012 yıllarında Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesinde mecburi hizmetimi yaptım.2012-2015 yılları arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak çalıştıktan sonra  2015 yılında yandal sınavını kazanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilimdalı’nda  eğitimime başladı. 2017 yılında eğitimimi tamamlayarak Algoloji (Ağrı ) Uzmanı olarak Eskişehir Şehir Hastanesine atandım. Eskişehir Şehir Hastanesi Algoloji Kliniğinde 4 yıl çalışma sonrası hastalarıma daha fazla zaman ayırabilmek için ayrıldım. Kendi muayenehanemde hasta kabulüne devam ediyorum. Evliyim , biri kız biri erkek ikiz annesiyim. 

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİSİNİ YAPTIĞIMIZ KRONİK AĞRILAR

 • BEL AĞRILARI, BEL FITIĞINA BAĞLI RADİKÜLER AĞRILAR
 • BOYUN VE SIRT AĞRILARI, BOYUN FITIĞINA BAĞLI OMUZ, KOL AĞRILARI
 • BAŞ AĞRILARI ( MİGREN, GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI , KÜME BAŞAĞRISI )
 • KAS VE EKLEM AĞRILARI
 • FİBROMİYALJİ
 • KANSER AĞRILARI
 • NEVRALJİLER (ZONA SONRASI POSTHERPETİK NEVRAJİ, TRİGEMİNAL NEVRALJİ )
 • NÖROPATİK AĞRILAR  ( DİABETİK NÖROPATİ,  RADYOTERAPİ – KEMOTERAPİ SONRASI AĞRILAR )
 • FANTOM AĞRISI (EKSİK ORGANIN AĞRISININ HİSSEDİLMESİ-HAYALET AĞRI)

Boyun fıtığı ,bel fıtığı hastalarında fıtıklaşan disk omurilikten çıkan ve epidural boşluktan geçen sinirler üzerine baskı yaparak sinirin uyardığı bölgede ağrı hissedilmesine yol açar.  Hastada bel ve bacağa yayılan  şiddetli ağrılar oluşur.

Epidural enjeksiyon, ağrıya yol açan baskının oluştuğu bölgeye, görüntüleme yöntemleri ile ulaşılarak, steroid, lokal anestezik gibi ilaçların verilmesi işlemidir. Amaç o bölgede diskin sinir üzerindeki baskısı sonucu oluşan ödemin azaltılması, sinir üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasıdır. Boyun, kol, bel ve bacak bölgelerinde sinirlerin sıkışmasına ve uyarılmasına bağlı olarak gelişen ağrıları gidermek amacıyla uygulanan cerrahi-dışı  girişimsel ağrı tedavisi yöntemidir. 

 

İşlem nasıl uygulanır?

Bu işlemler ; mutlak ameliyathane ortamında, steril şartlarda, acil ve temel yaşam desteğini gerektirecek koşulların sağlandığı koşullarda yapılmalıdır. Bilinçli sedasyon denilen: hastaların acı – ağrı duymadığı ama doktor ile iletişim kurabildiği anestezi yöntemi uygulanmaktadır.

Hasta ameliyat masasına yüzükoyun şekilde yatar. Damar yolu açılır. Damardan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaç uygulanır.Daha sonra antiseptik bir solüsyonla işlem yapılacak bölgenin (bel , boyun ) cilt temizliği yapılır ve uygulama bölgesi steril örtülerle örtülür.Floroskopi, ( röntgen ) ile girişim bölgesi saptanır ,lokal anestezik uygulanarak özel iğneler ile sinir üzerinde baskı yapan disk bölgesine en yakın bölgeye ulaşılır. Radyoopak madde ile iğnenin doğru yerde olduğu tespit edilerek lokal anestezik ve depo steroid solüsyonları enjekte edilir.

İşlem 15-20 dakika sürer .İşlemden sonra hasta odasında takibe alınır ve ortalama 2-3 saatlik bir gözlem süresinden sonra taburcu edilir. İşlemin uygulandığı hastaların büyük bölümünde ağrı tamamen yok olur. Ağrı ile birlikte görülen hissizlik, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü gibi belirtilerde de önemli iyileşme görülür. 

Faset eklemler omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan, her 2 omur arasında sağ ve sol olmak üzere ikişer tane olan eklemlerdir. Bu eklemler yaşlanmaya, geçirilen travmalara, yoğun bedensel aktivite gerektiren bazı mesleklere ya da geçirilen bazı cerrahi girişimlere bağlı olarak normal yapısını kaybedebilir ve kronik ağrı kaynağı olabilirler. Faset eklemlerin yapısında meydana gelen bozulmalar ile boyun ve bel ağrıları ortaya çıkabilmektedir.

Medikal tedavi veya fizik tedaviye rağmen ağrıda azalma yoksa faset eklemlerin sinirine lokal anestezik ilaçlar ile blok uygulanabilir veya faset eklemlerin sinirine radyofrekans termokoagulasyon tedavisi uygulanabilir. 

Özel bir cihaz ve çok yüksek frekanslı bir akım ile ağrıyı beyine ileten sinirlerin iletiminin durdurulmasını sağlar. Bu ileti bloğunda; hareket ile ilgili sinirler korunur ve sadece ağrıyı ileten sinirler yakılır. Halk arasında “Lazer ile Ağrı Tedavisi” olarak adlandırılır. Ağrısızlık süresi, kişiye, ağrının şiddeti ve bölgesine göre değişmektedir.

Bel -boyun ağrılarında faset eklem denervasyonu, miyofasial tetik nokta uygulamaları, topuk dikeni, başağrıları, oksipital nevralji, meraljika parestetika, omuz ağrısı için supraskapular sinir uygulamaları, zona sonrası gelişen postherpetik nevralji, diz ağrısı için eklem içi uygulamaları, trigeminal nevralji, kanser hastalarında sempatik sinirlere, disk içi işlemler RFTC tedavisi uygulama alanlarıdır.

Hasarlı olan eklem,kas veya tendon bölgesine ağrı ve ödemi tedavi etmek için lokal anestezik ve hiyaluronidaz karışımı enjekte edilir. İnflamasyonun ve kısıtlılığın daha fazla olduğu hastalarda depo etkili steroid eklenmesi tedavinin etkinliğini arttırır.

Hiyaluronidaz eklemin kayganlaşmasını ve çevresindeki ödemin dağılmasını sağlarken lokal anestezik eklem ve çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan ağrının iletilmesini sağlayan sinirleri geçici olarak devre dışı bırakır. 

 

Uygulama alanları

Donuk omuz, omuzda kas veya tendon yırtığı, lateral epikondilit (Tenisci dirseği) ,medial epikondilit (golfçü dirseği) ,karpal tünel sendromu, De Quarvein tendinit, tetik parmak, fibromiyalji, gonartroz(diz kireçlenmesi), koksartroz (kalça kireçlenmesi), koksikodini (kuyruk sokumu ağrısı) ,aşil tendinit, topuk dikeni.

Trigeminal nevralji, yüz bölgesinde hissedilen şiddetli ağrı ile karakterize olan bir hastalıktır. Trigeminal nevraljide ağrı, trigeminal sinirin yayıldığı yüz bölgesinde, kısa süreli (birkaç saniye ile bir-iki dakika arası), tekrarlayan, elektrik çarpması tarzındadır. Genellikle yüzün dış kısmında, ağız içinde ağrının başlamasını tetikleyen noktalar bulunur. Bu sebeple hasta bu bölgelere dokunamaz, dokundurtmaz; soğuk-sıcak, yüz yıkama, diş fırçalama, hatta yeme gibi işlevlerden kaçınır. Trigeminal nevralji hastanın yaşamı boyunca sürecek olan bir hastalıktır. Bu nedenle tedavinin uzun süreçli olarak  planlanması gerekir. İlaçların yeterince etkili olmadığı veya yan etkilerinin fazla olduğu durumlarda girişimsel tedaviler uygulanır. 

 

Trigeminal Sinirin Radyofrekans Termokoagülasyonla Yakılması:

Radyofrekans termokoagülasyon  (RFT), Radyofrekans enerjisi ile ısı oluşturularak sinir iletiminin kesilmesidir. Ağrı tedavisinde bu yöntem kullanılarak ağrı ileten sinir lifleri devre dışı bırakılır.  Hangi sinir yakılırsa yakılsın sonradan yeniden filizlenir. Bu nedenle trigeminal sinirin yakılmasından sonra da sinir bir süre sonra yeniden canlanmaya başlar. Bu yöntemin etki süresi ortalama olarak 3-5 yıl arasında değişmektedir. Ağrısı yeniden başlayan hastalarda yöntem tekrarlanabilir.

Trigeminal sinir radyofrekans (RF) tedavisi:Trigeminal sinirin ağrıyı ileten liflerinin kontrollü olarak yakılması işlemidir.

 İşlem nasıl uygulanır:

Ameliyathane ortamında uygulanır. Sırtüstü yatırıldıktan sonra işlemin yapılacağı yanak bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur.

Görüntüleme eşliğinde  özel bir iğne-elektrod-  sinirin bulunduğu bölgeye ilerletilir.  Radyofrekans cihazı aracılığıyla uyarılar verilerek ağrının olduğu bölgede uyarı hissedip hissetmediği hastaya  sorularak iğnenin yeri doğrulanır. 

Bu şekilde iğnenin doğru yerde olduğundan emin olunduktan sonra radyofrekans enerjisi ile sinirin ağrıyı taşıyan lifleri kontrollü alarak yakılır.Yakma işlemi bir dakika kadar sürer.Bu aşamada hastanın ağrı hissetmemesi için yüzeyel anestezi uygulanır.

İşlem yaklaşık 30 dakika kadar sürer.

Ozon Tedavisinin Faydalı Olduğu Hastalıklar
 • Kas iskelet sistemi hastalıklar ve eklem kireçlenmeleri
 • Kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji
 • Osteomiyelit, abseler, enfekte yaralar, bası yaraları, kronik ülserler, diyabetik ayak ve yanıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabetes Mellitus(Şeker hastalığı)
 • İlerlemiş iskemik hastalıklar
 • Gözde maküler dejenerasyon (atrofik form)
 • Ağız boşluğundaki kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralar
 • Özellikle antibiyotiklere ve kimyasal tedavilere dirençli bakterilerin, virüslerin mantarların neden oldukları olmak üzere akut ve kronik enfeksiyöz hastalıklar (hepatit, HIV-AIDS, herpes ve herpes zoster enfeksiyonu, papillomavirus enfeksiyonları, onikomikozis ve kandidiyazis, giardiyazis ve kriptosporidiyozis). Bartolinit ve vajinal kandidiyazis.
 • Allerji ve Astım
 • Otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığı)
 • Senil demans (yaşlılığa bağlı bunama)
 • Akciğer hastalıkları: amfizem, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, idiyopatik pulmoner fibrozis ve akut respiratuar stres sendromu
 • Deri hastalıkları: Psöriyazis (Sedef) ve atopik dermatit
 • Kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapi yan etkilerinin azaltılması
 • Erken evre böbrek yetmezliği
     OZON TEDAVİSİNİN YARARLARI
 • Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır,
 • Damarları (arter ve venler) yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar,
 • Kan ve Lenf sistemini temizler,
 • Daha temiz, canlı ve daha gençleşmiş bir cilt,
 • Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır,
 •  Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir,
 • Hormon ve enzim üretimini normale döndürür, diabet hastalarında kan şekerinin düzenlenmesini sağlar,
 • Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir,
 • Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.
Major Otohemoterapi

En sık kullanılan uygulama yöntemidir.Bu yöntemde hastanın damarından alınan bir miktar kan (50-200ml) ozona dayanıklı steril bir tüp içine alınır. Bu kana uygun görülen dozda ozon/oksijen karışımı verilir  ve karışım sağlandıktan sonra oksijenlenmiş kan aynı yoldan vücuda geri verilir. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. Kan ozon tedavisi genellikle haftada 2 seans olmak üzere 12 seans planlanır.

 

Paravertebral ozon enjeksiyonu

Paravertebral ozon tedavisi, bel ve boyun fıtıklarında ozon-oksijen karışımının omurganın iki yanındaki kaslar içine enjekte edilmesi şeklinde yapılır. Uygulama 3-5 dakikalık bir işlem olup hastanın ağırlık derecesine göre haftada 1 ila 3 arasında değişen sayıda yapılır. Çoğu hastada 10 seanslık bir enjeksiyon kürü yeterli olur. Enjeksiyon sırasında hastada değişen derecede ağrı olmakla birlikte bir iki dakika içerisinde düzelir. Paravertebral ozon enjeksiyonu bel ve boyun fıtıklarına bağlı ağrılarda hızlı bir düzelme sağlayabilmektedir.

 

Disk içi ozon enjeksiyonu 

Ozon ; fıtığı meydana getiren nucleus pulpusun yapısında bulunan mukopolisakkaritleri okside etmektedir. Okside olan mukopolisakkaritler fıtık oluşmuş bölgedeki hücresel metabolizmayı arttırmaktadır. Bu artan metabolizma ile birlikte fıtık hacim olarak küçülür. Daha sonra fıtık bölgesinde skatrizasyon engellenir ve fıtık yok edilir. Ozon maddesi, vertebral sinir lifleri üzerinde analjezik etki yapar. Anti inflamatuar ile uyarılma, kasların damar plexusundaki baskısını azaltır.

Yazılarım

ESKİŞEHİR ALGOLOJİ

Nisan 14, 2021
Algolog (Ağrı Uzmanı) Kimdir? Ağrı kaynağı olabilecek nedenleri araştırıp ortaya koyan, tedavisini düzenleyen bu alanda uzmanl...
read more

BEL AĞRILARI

Nisan 15, 2021
Bel ağrısı en sık karşılaşılan ağrı nedenlerinin başında gelmektedir. Erişkinlerin %80'i yaşamlarının bir döneminde en az bir ...
read more

BAŞ AĞRILARI

Nisan 15, 2021
Baş ağrısı toplumda en sık görülen yakınmaların başında gelir ve toplumun %90’nın da görülür. En sık görülen primer baş ağrısı...
read more

Randevu